Puntxarxa.org
Inici Solucions
Solucions

Presentem algunes solucions personalitzades que hem desenvolupat a partir de la combinació de les nostres tecnologies.


Solució biblioteques / aules multimèdia

Gestió d'ordinadors, Wi-Fi i OPACs

La solució per a biblioteques i aules multimèdia, permet una fàcil gestió del servei i la seguretat dels ordinadors d’accés públic a través de la tecnologia AULA.X.

El sistema permet l'autogestió de la reserva d'ordinadors per part dels mateixos usuaris i el control del cost de les impressions a través del sistema moneder. També bloqueja continguts web d'ètica dubtosa, permet diverses tipologies d'usuaris i configuracions de terminals, a més d'una gestió remota i centralitzada a través de pàgina web.

De forma complementària, podem integrar la tecnologia WIFI.X per ampliar el servei ofert cap als ordinadors portàtils , la tecnologia KIOSK.X per la gestió dels ordinadors Opacs (gestió del catàleg) i la tecnologia SD.X per a oferir un servei d'informació general.


InfoPoint

Informació en pantalles tàctils

InfoPoint és un servei interactiu d'informació a la ciutadania a través de pantalles LCD de gran format. El sistema projecta notícies municipals, agendes culturals, fires i congressos, farmàcies de guàrdia, restaurants, vídeos promocionals, guia de serveis, entre d'altres, que s'actualitzen periòdicament a través de connexió a internet. Addicionalment, el sistema pot oferir accés regulat a internet als usuaris, a través de la tecnologia Wi-Fi.

 

Oficines electròniques

Informació i tràmits

L’oficina electrònica és un servei d’informació a la ciutadania que alhora permet fer tràmits amb l’administració. Disposem de terminals de doble pantalla, una de les quals es tàctil i permet interacció mitjançant la tecnologia KIOSK.X, mentre que l’altra nomes mostra informació cíclica mitjançant la tecnologia SD.X. Aquests terminals també inclouen els perifèrics necessaris per a una correcta tramitació (impressora, lectors de certificats i DNI, USB,...).


 

Gestor de cues

Gestor de torn i informació

El gestor de cues és un servei que, mitjançant la tecnologia TURN.X, controla tot el procés de les cues, des de l'entrega del torn al ciutadà (manual o automàtica) fins al registre de la seva atenció i l’elaboració d’estadístiques, passant per la visualització del canvi de torn mitjançant pantalles de gran format. Aquestes pantalles, controlades per la tecnologia SD.X, també mostren un cicle informatiu que manté a l’usuari informat mentre espera el seu torn.